Husmodeller

Husmodeller från VITBUVE

VITBŪVE säkerställer ett individuellt tillvägagångssätt för varje kund och projekt och därför ingår även en standardhusdesign som kan anpassas efter varje kunds individuella behov och krav i vårt erbjudande. Vi kan skapa fullständigt nya byggnadsmodeller i samarbete med våra kunder eftersom vi erbjuder designutvecklingstjänster i enlighet med kundens behov och krav.

Vid designen av byggnaderna samarbetar företaget med erfarna arkitekter/designföretag som säkerställer att byggnadens designdokumentation anpassas efter kundens behov och byggnadsreglerna i respektive land, såväl som normerna för tillverkning och montering av hus med trästomme.


Prefabricated timber frame house design - X-128

X-128

Boyta: 128.1 m2
Prefabricated timber frame house design - VIT-102

VIT-102

Boyta: 102.0 m2
Prefabricated timber frame house design - Lagan

Lagan

Boyta: 119.8 m2
Koka karkasa mājas projekts - Bona 120

Bona 120

Boyta: 98.1 m2
Koka karkasa mājas projekts - Bona 140

Bona 140

Boyta: 112.0 m2

Staicele

Boyta: 99.1 m2
Prefabricated timber frame house design - VIT-120

VIT-120

Boyta: 127.7 m2