Tillverkning och montering

Tillverkning och konstruktion av hus med trästomme


Hur beställer man huset? Husets byggprocess

1.

Vad är det första steget?

Planerar du att bygga ett nytt hus? Har du en design men är osäker på vad du ska göra härnäst? 

SIA "VIT BŪVE" försäljningschef kan hjälpa dig! 

Skicka oss dina designritningar, berätta för oss om dina idéer så kommer vi att ta fram ett detaljerat kommersiellt erbjudande för ditt hus och diskutera specifika tidsramar för projektet och slutgiltigt pris.

När vi har kommit överens om samtliga villkor för vårt samarbete kommer vi att ingå ett avtal.

2.

Design

Efter undertecknande av kontraktet och mottagande av förskottsbetalningen, kommer vi att inleda designprocessen. För att kunna tillverka och bygga hus med trästomme av högsta kvalitet krävs ett omfattande designarbete. Designstadiet är det mest tidskrävande steget i tillverkningsprocessen för ett hus med trästomme.

När vi utvecklar designen kommer vi att beakta efterlevnad av gällande krav för material såväl som samtliga nödvändiga beräkningar, som energieffektivitet och hållfasthet.

Sammanställandet och samordningen för den tekniska designdokumentationen tar i genomsnitt omkring 4–5 veckor.

3.

Tillverkning

Efter att tillverkningsritningarna som har utvecklats av våra konstruktioner har slutförts och bekräftats, kommer vi att påbörja tillverkningsprocessen.

De monteringsfärdiga komponenterna tillverkas av erfarna experter som slutför produktionsprocessen i enlighet med en exakt tillverkningsdesign. Kvalitetskontrollen och tillverkningsförhållandena säkerställer hög precision och kvalitet för konstruktionerna. Tillverkningen av ett bostadshus på 150 m2 tar ungefär 1–2 veckor.

4.

Leverans

Vi erbjuder leverans av våra produkter till våra kunder. De monteringsfärdiga träpanelerna lastas omsorgsfullt och transporteras till byggarbetsplatsen, där de monteras. Varje projekt har en detaljerad leveransplan, vilket hjälper till att minska urlastnings- och monteringstiderna.

5.

Montering/konstruktion

Monteringen sker på en förhandspreparerad grund av våra anställda, som är branschexperter. På så sätt säkerställs det att byggnaden monteras med strikt efterlevnad av designen för att säkerställa maximal kvalitetsnivå. Montering av ett enskilt hus tar 3 till 5 arbetsdagar. Efter monteringen utförs avslutande arbete på tak och utsida för att färdigställa huset utvändigt.

Individuell approach

Vår specialitet är hus som reflekterar dig – din unika stil och dina individuella behov. Vi tillverkar och bygger hus med trästommepaneler efter din individuella design.


Kontakta oss!

Vad kan byggas med trästomme?

Monteringsfärdiga trästommar kan användas för att bygga väldigt olika byggnader funktionellt och arkitektoniskt sett, som exempelvis:


  • Individuella bostäder, radhus, kedjehus

  • Lägenhetsbyggnader

  • Offentliga byggnader (hotell, sovsalar, sjukhus, daghem, skolor, osv.)

  • Sommarhus, stugor

  • Bastur och garage

Koka karkasa paneļu mājas būvniecība