Fabriken

Tillverkningsanläggning för hus med trästomme

En viktig fördel för VITBŪVE är vår stora tillverkningsanläggning, som är särskilt anpassad för tillverkning av trähus och detta innebär inte bara att vi kan säkerställa en hög kvalitet för den slutgiltiga produkten, utan även att vi kan erbjuda konkurrenskraftiga priser och tillverkningsvolymer. Erfarenheten och tillverkningstekniken som vi har utvecklat under årens lopp, gör det möjligt för oss att förverkliga alla slags tekniska stomlösningar utan betydande begränsningar.

En annan viktig fördel är den praktiska och väl genomtänkta lastningen av de avslutade produkterna på tillverkningsplatsen. VITBŪVEs processer gör det möjligt för oss att snabbt och enkelt anpassa oss efter verkställandet av ett stort utbud av beställningar.

Manufacturing of prefabricated timber frame houses / wooden frame houses

Tillverkningskapacitet

Genom att kontinuerligt förbättra och utveckla anläggningen, har tillverkningskapaciteten växt varje år för att möta en växande efterfrågan. Den nuvarande tillverkningskapaciteten för företaget är 20 000 m2 boyta eller ungefär 100 bostadshus med en boyta på 150–200 m2 per år. Utrustningen och maskinerna i vår anläggning gör det möjligt för oss att tillverka upp till 12 m långa paneler.

Certifieringar

Vi har erhållit certifieringarna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 . Detta innebär att företaget har implementerat kvalitets- och miljöhanteringssystem, där alla procedurer och processer är omsorgsfullt utarbetade och testade i enlighet med internationella normer.

Certifieringar